rozměrová perokresba T 813 kolos

schema podvozku T 813 kolos

schéma přenosu momentu u podvozku T 813 kolos